Jak postupujeme při zpracování Vašich požadavků ?

Jakub Horák
Spojíme se s Vámi telefonicky nebo emailem

Na základě doporučení se prvně společně kontaktujeme za účelem sdělení základních informací. Většinu následné komunikace realizujeme telefonicky a elektronicky, domluvíme se kdy a rádi Vám zavoláme. Nemusíte nikam jezdit, vše s námi vyřešíte pohodlně ze svého domova.

Zjištění Vašich potřeb

Sdělíte nám své představy a požadavky. Například: "Chci si koupit byt, zatím jsem sice neobjevil/a takový, který by mi vyhovoval, ale než se takový najde,  potřebuji vědět,zda mi banka poskytne hypotéku a jakých podmínek hypotečního úvěru mohu dosáhnout" apod.

Ukážeme Vám jak jednotlivé produkty fungují

Ukážeme Vám, jakým nástroji se dají Vaše požadavky řešit. Budete-li mít zájem, seznámíme Vás s tím, jak tyto nástroje fungují. Ukážeme Vám, jak jsou nastaveny procesy schvalování u jednotlivých poskytovatelů, jak probíhá oceňování nemovitostí u hypotečních produktů při financování koupě, rekonstrukce, nebo třeba stavby domu.

Upřesníte nám objekt a rozsah svého záměru

Upřesníte nám, jaká nemovitost bude předmětem financování. Jestli se bude jednat o byt v osobním, nebo družstevním vlastnictví. Kolik bude orientační cena pořizovaného rodinného domu, nebo bytu. Pokud máte v plánu rekonstruovat nemovitost, kterou již vlastníte, popíšete nám co konkrétně a v jakém rozpočtu budete  rekonstruovat. V případě výstavby nás bude zajímat, zda pozemkovou parcelu budete pro výstavbu rodinného domu teprve pořizovat, nebo ji již máte pozemek ve vlastnictví. U refinancování a konsolidace současných závazků je nutné mít k dispozici podklady k těmto úvěrům. U nových úvěru je dobré mít představu o účelu  jejich využití a požadované výši.

Dotážeme se Vás na Vaši aktuální situaci

Poskytovatele úvěru mají často odlišný přístup k posuzování úvěruschopnosti žadatelů. Různě pohlížejí na životní, finanční a rodinné situace, ve kterých se žadatelé o úvěr nacházejí. Doptáme se Vás také na tyto informace, abychom Vám  byli schopni doporučit správná řešení.

Vybereme vhodné produkty a porovnáme je

Většinou existuje více řešení. Zde Vám ukážeme konkrétní nástroje a postupy jak vyřešit Vaše požadavky. Většinou porovnáváme dva nebo tři produkty a jejich možnosti. Dáme Vám doporučení, vybereme optimální řešení a také alternativu pro případ jeho neprůchodnosti.

Na základě předchozí konzultace podáme žádost poskytovateli vybraného produktu

Podáním úvěrové žádosti Vám nevznikají žádný závazek vůči nám ani vůči poskytovateli. Žádost nám umožňuje realizovat prvotní posouzení Vašeho požadavku a jednat s poskytovali o podmínkách úvěrové smlouvy.
V průběhu zpracování Vaší žádosti Vás telefonicky a elektronicky prostřednictvím našeho informačního systému informujeme o stavu zpracování, podkladech, které je nutno poskytovateli doplnit a podmínkách. V průběhu zpracování s Vámi konzultujeme případné změny proti prvotnímu nastavení produktu.

Zašleme Vám schválenou úvěrovou dokumentaci
dopředu k prostudování nebo navrhneme jiné řešení

V případě, že je žádost o úvěr schválená, elektronicky Vám dokumentaci zašleme k prvotnímu prostudování. Navrhneme Vám termín osobního setkání, abychom mohli dokumentaci společně projít a odpovědět na Vaše otázky. V opačném případě se domluvíme na jiném postupu a budeme společně hledat alternativní řešení situace.

Osobní setkání při podepsání úvěrové dokumentace a projednání postupů pro čerpání a plnění následných podmínek stanovených věřitelem

Před podpisem úvěrové dokumentace s Vámi smlouvy o úvěru postupně přečteme, probereme Vaše poznámky a dotazy, které jste si mohli připravit po prvotním prostudování dokumentace zaslané elektronicky. Odpovíme na Vaše dotazy týkající se konceptu smlouvy, podmínek čerpání úvěru a následných podmínek po čerpání. Navrhneme Vám postup pro plnění těchto podmínek, elektronicky Vám zašleme přehled o plnění těchto podmínek a jejich seznam. Až na výjimky máme v bankách vyjednanou možnost podpisu úvěrové dokumentace mimo banku. Máme tedy možnost poskytnout Vám plný servis u nás v kanceláři nebo v pohodlí Vašeho domova. Nasměrujeme Vás a předáme doporučení.
Řadu materiálů a informací za Vás také konzultujeme s realitními a právními kancelářemi.

Náš následný servis při čerpání a plnění podmínek

Štěpán Horák